Artiklers overskrift vs indholdet

Når man, som jeg, går ind på vore mediers artikler på nettet, kommer man gang på gang ud for, at artiklernes overskrifter slet ikke passer til indholdet – ja, det er næsten reglen, at man slet ikke kan finde noget i artiklen, der relaterer til overskrifterne!

Det er ikke bare dårlig journalistik, men direkte vildledende. Man får ikke bare det indtryk, at netaviserne forsøger at “sælge” deres budskaber gennem falske overskrifter, næh – man bliver direkte bekræftet i det!

Karaktermord?
Dette resulterer i, at ret mange fb-brugere raser over “en artikel”, helt uden at have læst indholdet. Det er ikke bare uheldigt, men det kan blive direkte ødelæggende for den person, det går ud over – man kan sagtens sammenligne det med det begreb, der hører under karaktermord.

Pressen er direkte skyld i en hetz mod bestemte personer gennem denne praksis! Men det undskyldes nok (internt) med, at det gælder om, at overgå hinanden i det game. Det er bare ikke i orden!

©: Erik Krog
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Retsstat?

Danmark har altid ført sig frem som en retsstat, men er vi nu også det, når/hvis den såkaldte “Ghettopakke” bliver vedtaget? Her tænker jeg på vor Danmarkskanon, der beskriver retsstaten, hvor der er lighed for loven. Det vil der ikke være, når en borger bliver dømt for en kriminel handling, og det så udløser den dobbelte straf – dømt ud fra, hvor personen har sin bopæl! Det er lige det, der springer mig i øjnene.

Parallelsamfund
Mange steder i Danmark har vi parallelsamfund, hvor det er en Sharialov, det har højeste prioritet. Jeg er helt klar på, at den går ikke – og at noget skal gøres, hvis vi skal dette uvæsen til livs, da det har en hel del negative konsekvenser for immigranterne, hvis integrationen skal lykkedes. Men hvis prisen er vort retssamfund, har Danmark noget af et problem!

Jeg har set indlæg på facebook, hvor der står,”hvornår skal muslimerne så gå med en halvmåne på brystet?” Den udlægning er meget grov, da Ghettopakken m.v. bliver sidestillet med nazisternes jødeforfølgelse. De to ting er milevidt fra hinanden. Tværtimod er “vantro” i Danmark, blevet lovet med udryddelse af Islam – når Sharialoven for alvor bliver indført i hele Danmark!

Danmarkskanon
Tilbage står, at Danmark står til at miste sin status som retssamfund (en status vi har haft siden Middelalderen) – ifølge vor “Danmarkskanon” når/hvis Ghettopakken bliver vedtaget. Er vi klar til det?

Lighed for loven
Danmark ligger ofte i toppen af internationale målinger om tillid, lav korruption, tryghed og lykke. Det hænger blandt andet sammen med, at de fleste stoler på, at deres grundlæggende rettigheder er sikret, idet retssystemet er uafhængigt, og alle er lige for loven. Det er kernen i retsstatsprincipperne. De foreskriver lighed for loven, og at staten ikke kun skal håndhæve loven men også selv er underlagt den.

”Med lov skal man land bygge”, står der som motto på Københavns Byret. Oprindelig stammer citatet fra Jyske Lov fra 1241, men det betyder ikke, at Danmark siden middelalderen har været en retsstat. I sig selv viser navnet ”Jyske Lov”, at det nok ikke har været en lov for hele riget, og dertil kommer, at loven hverken i indhold eller praksis var tilstrækkelig til at udgøre fundamentet for en retsstat.

Det er først med vedtagelsen af Grundloven i 1849, at de to formelle grundprincipper for en retsstat opfyldes. Det første er, at selv lovgiverne er bundet af loven. Dette ligger bl.a. i grundlovens tredeling af magten i lovgivende, dømmende og udøvende.  Det andet grundprincip er, at alle er lige for loven. Det betyder, at man har samme retsstatus uafhængigt af køn, religion, og om man rig eller fattig.

At Danmark er en retsstat, tages af mange danskere for så givet, at de ikke tænker over det. Men hvis man ser rundt i verden, så bliver det klart, at retssikkerheden langtfra er givet i alle lande.

Retsstaten er en vigtig del af det danske samfunds skelet, men den får først kød og blod, når befolkningen har tillid til og tro på, at retssystemet fungerer, og at alle også i praksis er lige for loven. Når den tillid er til stede, er retsstaten med til at skabe og understøtte en række andre værdier i det danske samfund som tillid, tryghed, demokrati, lav grad af korruption og lav magtdistance.

Derfor er den vigtig for fremtiden:
Lighed for loven er en værdi, der også i fremtiden skal værnes om. Den er en af samfundets grundlæggende spilleregler. For den enkelte giver den en stor tryghed i dagligdagen, og for samfundet medfører den en lang række fordele, som f.eks. tillid og lav grad af korruption. Retsstatsprincipperne vil samtidig være vigtige at bevare i et samfund præget af global handel og konkurrence. De gør det eksempelvis lettere at tiltrække investeringer, eftersom sikkerhed, stabilitet og lav grad af korruption er afgørende for investorer og handelspartnere.

Lidt at tænke over.

©: Erik Krog
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Sporene skræmmer

For godt fire år siden var vi vidne til et aftalt spil, da folkeskolelærerne og Kommunernes Landsforening (KL) forhandlede overenskomst. Dog var det aftalte spil ikke mellem de to stridende parter, men mellem KL og den daværende socialdemokratisk ledet Thorning-regering, der aftalte en rævekage, som sendte 50.000 folkeskolelærere ud i en lockout, hvor 557.000 skoleelever blev taget som gidsler.

Annette Vilhelmsen
Dette er ikke bare et postulat fra min side, idet den daværende formand for Socialistisk Folkeparti (SF), Annette Vilhelmsen, der også var Erhvervs- og vækstminister i den socialdemokratiske ledet regering, har skrevet en bog om situationen i 2013.

Som vi alle kan huske, bestod omtalte regering af tre partier, hvor Helle Thorning-Schmidt (S) var Statsminister, de to andre partier i regeringen var Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Regeringen blev også kaldt for en “Rød regering”, hvor Enhedslisten var det parlamentariske grundlag for den siddende regering .

I sin bog, “Søren og Mette i benlås”, skriver Annette Vilhelmsen dette: “Det var aftalt spil mellem KL og SRSF-regeringen anført af daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), som førte til lockouten.”

Man kan vist rolig sige, at der her ikke var tale om  en normal arbejdskamp mellem lønmodtagere og arbejdsgivere.

En borgerlig regering
I dag har vi en borgerlig regering, der er ledet af Lars Løkke Rasmussen fra Venstre, en regering, der også består af De Konservative og Liberal Alliance – med Dansk Folkeparti som det parlamentariske grundlag for den siddende regering – altså en gedigen blå blok.

Endnu en rævekage?
Overenskomstforhandlingerne for 500.000 kommunale ansatte er nu kommet så langt, at vi i dag står foran en storstrejke.

Når den konservative, Michael Ziegler, kunne komme igennem med en regerings aftale i konflikten i 2013 – med en såkaldt rød regering, så vil det nok være den lettelses sag i verden, at gøre noget tilsvarende med en borgerlig regering.

Stor lønforhøjelse
Under overenskomstforhandlingerne skal vi lige have med, at regeringen og Folketinget har bevilget sig selv en kraftig lønforhøjelse på i alt 15 %. Det må virke som en rød klud på de 500.000 kommunal ansatte under disse forhandlinger. Ikke noget smart træk på Christiansborg, der også har en pensionsaftale fra de 60 år.

Derudover står borgmestre til et lønhop på 30 procent!?! Disse vil dermed følge byråds politikere og regionrådsmedlemmer, der i 2014 fik en lignende stigning. Og ikke et ord om, at folkepensionisterne bliver endnu fattigere i Danmark – den tager jeg en anden gang. Stol på det!

Sporene skræmmer
Hvis nogen begynder at sige, at sporene skræmmer, så kan jeg godt forstå dem, for den påstand ligger lige til højrebenet.  Er Danmark for alvor kommet i samme klasse som bananrepublikkerne?

©: Erik Krog
Udgivet i Ikke kategoriseret | 2 kommentarer

Sne i Tejn

Vore vejrprofeter har været ude med “trusler” om 60 cm sne, hvilket de har måttet bide i sig (heldigvis), – men sne har vi da fået, bare ikke de lovede mængder.

 

Teknisk Samling
I formiddags var jeg lige en tur oppe på Teknisk Samling. Jeg var lidt spændt på, om der var nogen mødt “på arbejde” i dag, men de gamle pensionister er ikke til at holde væk – i hvert fald skal der en del mere sne til, før de bliver hjemme.

Da jeg kørte hjem igen havde jeg svært ved at finde vejen fra Østre Borregård ud til Borrelyngvej, idet vor smalle grusvej var faldet helt sammen med arealet med græs parkeringen og marken på den anden side. Så vi havde da fået noget sne, i den lille time jeg var på “samlingen”.

Men tilbage til snemeldingen på Bornholm, for der er rigtig meget forskel på de mængder sne vi får på øen. I Svaneke kan de opleve noget, der ligner en snestorm, mens vi her i Tejn har fuld sol, så det med at “love” Bornholm en større snestorm, kan være et vidt begreb – for det rammer meget lokalt.

Jeg har da også lige været en tur ude i hytten for at se efter fygesne, men her var ingen problemer.

Her i Tejn har vi da fået nogen sne, men nok heller ikke mere. Dog alligevel så meget, at det kan give problemer på bakkerne, hvis man kører med en tung last. Man skal i hvert fald hverken køre for hurtigt eller for langsomt, for begge dele kan skabe problemer.

Men landskabet har da fået en flot vinterdragt – så længe det varer 😉

©: Erik Krog
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

En brandmand i en kold tid

Denne måneds billeder fra naturfotografen er ikke helt som forventet, for i denne “istid” er der sneget sig en brandmand ind mellem is tapperne.

Brændegoplen
Egentlig en lidt interessant gople at komme ind på, bare ikke rent fysisk, da det kan være et meget svigende bekendskab (jeg taler af egen erfaring). Jeg har læst mig til, at af storgopler er brændegoplen den største kendte art. I de arktiske farvande kan man finde dem i en størrelse på op til 2 meter i diameter, hvor dens fangearmer kan nå ud på op til 37 meter – så der er slet ikke noget unaturligt i, at se en brandmand i en kold tid.

Den danske brandmand er dog en hel del mindre, da størrelsen kun kan komme op på ca. 30 cm i diameter. Fangetrådene kan komme op på de godt 5 meter – men kan også trække sig sammen til nogle ganske få cm.

En kold tid?
Ja, efterhånden har vi vænnet os til de noget lunere temperaturer, men vi skal ikke ret meget nordpå, før “de blå” kommer meget langt ned på termometret.

I Norge er det helt almindeligt, at vinteren byder på 25 til 30 graders kulde, og visse steder kan det blive så koldt, at myndighederne advarer om, at gå udendørs. F.eks. i Røros kan det blive helt ned til 50 graders kulde.

Her i Danmark bliver vore vejrprofeter nærmest helt hysterisk i mælet, når temperaturen kommer ned under frysepunktet, for så er der tale om “sibirisk kulde” i Danmark. Mage til vrøvl skal man sgu lede længe efter.

Isbillederne
Men prøv lige at se på de isbilleder Joel Andersen er “faldet” over. Vi andre “fotografer” var marcheret lige videre uden at ænse disse motiver, men ikke en naturfotograf der har sans for detaljen.

Igen vil jeg opfordre læseren til at klikke på billederne, for at få den helt rette fornemmelse af billedets kvalitet. Hvis du ikke gør det, snyder du dig selv for et rigtig flot motiv, og det fortjener disse billeder bestemt ikke.

Men ok – lidt koldt er det da, men heller ikke mere. Det første billede af brandmanden er taget den 8. januar. Joel Andersen skriver om billedet: “Billedet  er taget ved stranden i Nødebohuse på Halsnæs. Jeg syntes ellers det mest er i august/september man mest møder dem, men tiderne forandrer sig jo også nu.” Så ikke engang en brandmand syntes det er for koldt 😉

Isfuglen med æg
De sidste par billeder er rene kunstværker fra naturens side, endnu et bevis på, at fotografen har øjnene med sig. Motiverne er kommet i søgeren ved Auderød Havn.

Ikke nok med manden finder en “isfugl” men også “ægget” har ikke undgået hans skarpe blik.

Hver måned får jeg tilsendt billeder fra Joel Andersens kamera, og hver måned er jeg lige spændt på, hvad der bliver sendt fra Kregme til Tejn – og hver gang bliver jeg overrasket.

Klik på billederne, og du får dem at se i en helt anden størrelse!

Foto. Joel Andersen ©: Erik Krog
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Anzac Day

Jeg ved det. Jeg har før skrevet om Anzac Day i Australien, men denne dag er noget helt specielt på de breddegrader. Den begivenhed, jeg har med i dette indlæg, fandt sted den 25. april 2007 i Hobart på Tasmanien – vor Kronprinsesses fødeø.

Veteraner
Anzac Day er noget ganske særligt. Den kan næsten ikke beskrives – den skal opleves.

Det er en taknemmelighedsag for de australske styrkers fredsbevarende indsats rundt om i verden.

Overalt i Australien findes der statuer af deres soldater, og overalt bliver denne dag fejret med maner.

Jeg har fundet en lille video vi optog i Hobart under festlighederne, hvor forskellige værn marcherer gennem byen. Der var veteraner fra bl.a. Vietnam, Korea, Cypern og også helt nye rekrutter – som endnu ikke havde lært at gå i takt.

Børn
De børn, der marcherer med, repræsenterer afdøde veteraner. De bærer, i dagens anledning, de ordner og medaljer fra den veteran de er trådt i stedet for. Det siges, at Anzac Day er større end selve julen på de kanter.

Se videoen og nyd rekrutternes forgæves forsøg på at marchere – og ikke mindst de efterfølgende veteraner.

Video: Erik Rudolf. Foto og ©: Erik Krog
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Sjælland Rundt på cykel

Jeg har ævlet lidt om, at køre motionscykelløbet “Sjælland Rundt” i år, og selv om jeg er meget bevidst om min alder, så tror jeg, at jeg gør det. Der skal i hvert fald være en ret god undskyldning for, at jeg ikke stiller op.

Lidt historie
Nej, jeg har ikke altid cyklet, selv om det har været en stor del af mit liv. For – da jeg var kommet i C-klassen, tog jeg, af flere grunde, til udlandet.

Det blev til lidt over 5 år, inden jeg for alvor kom hjem igen. Jeg tog til Jylland, og et ½ år efter var jeg gift. Efter nogle år, begyndte jeg at løbetræne – og det blev til rigtig mange motionsløb, hvor der også sneg sig nogle lange løb ind i samlingen. Også nogle marathonløb blev gennemført.

Cyklen og marathon
Så kom jeg ud for en skade i foden, hvor jeg måtte cykeltræne for at holde formen. Efter skaden trænede jeg, i løbet af fire uger, mig op til endnu et marathon. Jeg fuldførte i en rimelig tid, men det gør jeg aldrig mere, for det var for voldsomt – kun fire uger, det er direkte dumt.

Men jeg havde været ude på cyklen – og så var jeg igen grebet af min gamle sport. Det blev til en tur ud til Slet ved Århus, hvor Niels Fredborg havde sin cykelforretning. Jeg købte en turracer, hvor Niels forsøgte at lokke mig til at køre på Århusbanen. Jeg ærgrer mig stadig over, at jeg takkede nej.

Men siden dengang er det blevet til rigtig mange motionscykelløb (bl.a. ti gange Årh-Kbh). Det er da senere også blevet plads til et par starter i Norge, hvor billedet th. er fra, da jeg kørte sammen med et cykelhold fra Nes, hvor min norske stamfar kommer fra.

Jeg var også lidt med i Odder Cycle Club, da den startede op i 1972 – efter Odder-drengen, Niels Fredborg, havde vundet OL-guld i München. Jeg var også med til at starte to motionscykelklubber op i Odder, så det var ikke bare for sjov skyld, at jeg havde taget min gamle sport op igen.

Bornholm
Efter vi bosatte os på Bornholm, er det også blevet til et par cykelløb i Bornholms Cycle Club – samt omkring 18 gange deltagelser i motionscykelløbet “Bornholm Rundt”.

Billedet tv. er faktisk fra Bornholm – 1961 – hvor jeg har Monark-cykelhuen på. Vi havde lige vundet over et udvalgt hold fra Bornholm i holdforfølgelsesløb – på en nu nedlagt cindersbane ved Rønne.

Men – jeg mangler stadig Sjælland Rundt på mit CV, og den tanke har jeg ikke kunnet slippe. For jeg er jo født på Sjælland, hvor jeg i mine unge dage kørte en masse cykelløb. Derfor.

Bornholm Rundt
Det er ikke mange billeder jeg har af Bornholm Rundt, men efter”Viking” har overtaget løbet, bliver der nu taget billeder af deltagerne efter løbet. Billedet er fra 2016, hvor jeg dengang kørte sammen med Grethe fra Klemensker.

Et mål med træningen
Jeg har det bedst, når jeg har et mål med min træning. Det giver mening. Derfor ser jeg frem til landevejene i år, for når der står 300 km på programmet for Sjælland Rundt, så klarer jeg mig ikke med kun fire ugers hård træning. Min alder er heller ikke den samme som dengang med det omtalte marathon 😉

©: Erik Krog
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Integrationen af vore indvandrere

Så på TV i dag et interview af en indvandrekvinde, der havde boet her i landet i 19 år – og stadig ikke kunne tale eller forstå dansk. Det er bare ikke i orden! Efterhånden får man det indtryk, at mange tilflyttere kun er her af én grund, – at vore kommuner gladeligt betaler dem i hoved og røv.

Det der undrer mig er, at når først pressen begynder at grave i slige sager, begynder de ansvarlige politikere at vågne op – for nu skal der “andre boller på suppen”! Når alt dette er sagt, så er det bestemt ikke alle de nye danskere, der “ikke gider” yde noget til samfundet – heldigvis, for ellers så det meget slemt ud.

Ikke i orden
Vore politikere har slet ikke været deres opgave og ansvar voksent. Hvordan kan de acceptere, at så mange ikke kommer ud på arbejdsmarkedet, samtidig med, at der udbetales kontanthjælp? Jeg mener – at der er et krav om, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet ved at modtage kontanthjælp?

Vi har danskere, der har opholdt sig en årrække i udlandet (bare i Skandinavien er nok), hvorefter de er vendt hjem til en integrations ydelse!?! Ja, du læste rigtigt, danskere, der både taler og skriver dansk, som er født og opvokset i Danmark, gået i skole og uddannet i Danmark, der bliver budt en integrations ydelse – ikke engang en kontanthjælp!!!! Det her er bare ikke i orden!

Alle yder
Her i Landet går både mænd og kvinder på arbejde, og det er bare ikke i orden, at vore (u)ansvarlige politikere bare lader stå til overfor en bestemt gruppe mennesker – for skatteydernes regning.

Der er ikke tale om, at vi ikke skal hjælpe de flygtninge, der kommer til landet – for det skal vi! Men vi skal ikke finde os i, at det vrimler med nassere i Danmark, der kun har én ting i hovedet – at udnytte de sociale goder vort samfund nu engang er bygget op omkring. Et samfund, som vi alle er med til at betale til – med undtagelse af de mennesker, jeg har omtalt i dette indlæg!

Integrationen har slået helt fejl!

©: Erik Krog
Udgivet i Ikke kategoriseret | 2 kommentarer

Fjernvarme, olie- og brændselfyring

For en måned siden fik vi fjernvarme her på adressen. Jeg havde efterhånden mine skumle tanker om denne form for varme, for det var ikke de bedste meldinger, jeg havde fået fra en god veninde i Klemensker.

Fælles for Allinge, Tejn og Klemensker er, at vi får vor varme fra samme kilde i Hasle, og da Klemensker ligger noget nærmere Hasle, kunne det jo kun blive dårligere for os på toppen af Bornholm.

Klemensker
Men indtil nu har alle de tanker blevet gjort til skamme. Varmen virker efter hensigten, så indtil nu, har vi ikke meget at klage over. Da så en mand fra Forsyningen kom og tjekkede el-installationerne, spurgte jeg til forholdene i Klemensker. Hans svar var, at i Klemensker havde de slet ikke så avancerede et udstyr, som vi på Nordlandet havde fået installeret, derfor kunne der være problemer med, at holde en god temperatur i huset. For mig lyder det som en “ommer” i Klemensker.

Brændefyring
Forleden læste jeg så, at langt de fleste nye fjernvarmekunder stadig fyrede med brænde i deres brændeovne. Nu var indførelsen også kun en løsning på oliefyring – og ikke brændefyring.

Vi har også en brændeovn på adressen, og den benytter vi da også engang imellem. Jeg ser heller ingen grund til, at skrotte vor brændeovn, da vi kan komme ud for, at der sker en teknisk fejl på Fjernvarmeværket, så vi pludselig er uden varme. Så den brændeovn får lov til at blive i huset.

Norge og brænde
I Norge bliver der fyret meget med brænde. Jeg har den helt klare opfattelse, at langt de fleste af de norske private huse (og det er mange), kun fyrer med brænde om vinteren. Deres varme vand bliver el-opvarmet – som jeg har oplevet det.

Ekstra skat
Hvis man vil have fjernet brændefyringen i Norge, så bliver det noget af en skrap opgave, for det kommer ikke til at gå stille af. I forhold til Norge, har vi slet ikke noget der ligner deres brændefyring, og alligevel bliver det gjort til et stort problem i Danmark. Vore motorveje og vejene i storbyerne har et langt værre problem med ren luft, men her er der ikke den samme vilje til at løse problemet?

For mig et se, forsøger man bare, med alle midler, at indføre en ekstra skat på brænde – og intet andet!

©: Erik Krog
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Et offsettrykkeri på Teknisk Samling?

Bornholms Tekniske Samling (BTS) er blevet tilbudt at overtage et lille offsettrykkeri, der har haft til huse i Valby. Aftalen er kommet i stand gennem Officinet Viborg, der har tilbudt trykkeriet til grafiske museer i Danmark. Men de grafiske museer i Danmark beskæftiger sig ene og alene med bogtryk, og mener derfor, at tiden endnu ikke er kommet til offset!?!

Rotaprint
Den trykmaskine, der medfølger, er en Rotaprint offsettrykmaskine, en maskine, der har 40 år på bagen, men er fuld funktionsdygtig.

Maskinen er tilligemed den sidste af slagsen i Danmark, så det alene skulle være nok til at sige ja til dette tilbud.

Da vi har bogtryk i vor grafiske afdeling på BTS, ligger det lige til højrebenet, at vi nu også kan vise (håber og tror på, at det bliver fra 1. maj i år) hvilken trykmetode, der afløste blyet i mit gamle fag (jeg er dog også udlært i offsettryk).

Valby Lyntryk
Da jeg henvendte mig til Valby Lyntryk om vor interesse, fik jeg følgende tilbagemelding fra John Winkelmann:

Det lyder spændende – og jeg tror, at det kunne være en rigtig god løsning, at få den over til jer på Bornholm. Maskinen er med sine ca. 40 år på bagen, stadig for ung til at den rigtig kan fange de fleste grafiske museers interesse (endnu). Men fordelen ved dens relativt unge alder er, at den stadig er yderst produktionsdygtig, og snild kan klare et par millioner tryk mere. Min far, Lars Winkelmann, som var den primære bruger af maskinen, fik den renoveret for få år siden, før offsetopgaverne for alvor var ebbet helt ud, men til sidst gik det altså helt i stå, mht. dén type opgave, og sidenhen blev han desværre syg af kræft og har ikke længere kræfterne til at arbejde.

Min far sejlede meget i sin ungdom og Bornholm var ét af de steder han var glad for at besøge, så jeg tror at det vil glæde ham, hvis maskinerne kan være til gavn og glæde hos jer.

Temadage
Med dette trykkeri er temadage i det grafiske regi rykket en hel del nærmere.

I forvejen tager Per Carlo sig af håndsætteriet, hvor vore gæster får lov til at sætte deres egne navne, og trykke dette i en fluesmækker. Nu får vi et offsettrykkeri med pladefremstilling og offsettryk – det må da give en hel del interesse i nogle temadage på BTS?

©: Erik Krog
Udgivet i Ikke kategoriseret | 2 kommentarer