Der er godt gang i opførelsen af den længe ventede maskinhal – og der bliver god brug for den. Vi forventer, at den bliver færdig inden årsskiftet, hvis ellers vejret er til det?

Hallen er nedtaget fra et landbrug, og bliver opført af vore frivillige aktive på Østre Borregård