Mail til Statsministeren

Min gode bekendt i Odder, John Grønbæk Jakobsen (billedet), har sendt et spørgsmål til Statsministeren, Lars Løkke Rasmussen (V), og fået et svar som kun efterlader sig endnu flere spørgsmål. At så den gode John overhovedet fik et svar, kan jeg kun have respekt for, idet den socialdemokratiske Mette Frederiksen, bestemt ikke udfører den samme service.  

Mailen til Statsministeren lyder sådan:

Hr. Statsminister

Jeg tillader mig at bede om uddybende svar på, hvorfor kan FN skylde Danmark penge for udsendelser helt tilbage fra Cypern tiden! Hvorfor har regeringerne ikke bare “modregnet” beløbet i form af de årlige indbetalinger?

Det er mig helt uforståeligt,at der “hviskes” om, at afskrive beløbet!!! Det håber jeg ikke bliver tilfældet, da det vil støde min retsbevidsthed.

Med venlig hilsen
John Grønbæk Jakobsen

Svaret fra statsministeren kommer fra en fuldmægtig i statsministeriet, og lyder således:

Kære John Grønbæk Jakobsen

Tak for din mail til statsminister Lars Løkke Rasmussen af 20. september 2018. Statsministeriet har bedt mig besvare din henvendelse.

Danmarks tilgodehavende ift. Cypern-operationen skyldes, at der ved operationens oprettelse i 1964 var uenigheder i Sikkerhedsrådet, som gjorde at FN ikke kunne pålægge medlemslandene pligtmæssige pålignede bidrag til operationen. I stedet anvendtes frivillige bidrag fra medlemslandene som finansieringsgrundlag. Da de frivillige bidrag imidlertid var begrænsede, oparbejdedes en stor gæld til de troppebidragsydende lande, herunder Danmark. Den 15. juni 1993 opnåedes dog enighed i Sikkerhedsrådet om at lade operationen overgå til normal FN-finansiering – dvs. ved traditionelle pålignede bidrag. Siden denne ændring har Danmark og andre bidragydende lande arbejdet for at fastholde opmærksomhed på deres tilgodehavende. I 1995 opnåede DK ca. 9 mio. kr. i refusion baseret på enkeltstående frivillige bidrag, men der er ikke siden blevet indbetalt frivillige bidrag til kontoen.

Danmarks og de øvrige landes tilgodehavender drøftes løbende i FN’s generalforsamling, idet der navnlig årligt vedtages en resolution, som opfordrer FN-medlemslandene til at tilbagebetale de forsinkede bidrag til de troppebidragydende lande. FN-sekretariatet er desuden fuldt opmærksom på Danmarks krav. De retningslinjer og regler, som FN opererer under giver imidlertid ikke mulighed for at flytte penge fra andre FN-konti til afholdelse af udgifterne. Danmarks tilgodehavende kan således udelukkende indfris ved frivillige indbetalinger fra øvrige medlemslande.

På spørgsmålet om eventuel modregning af tilgodehavendet kan oplyses, at Danmark i medfør af FN-pagten er forpligtet til at betale de medlemsbidrag, som Generalforsamlingen påligner medlemslandene. Det gælder dels bidrag til FN’s ordinære budget og dels til FN’s budgetter for de fredsbevarende operationer. Der er ikke grundlag for at modregne udeståender mellem budgetterne, idet hver missions budget håndteres i en separat Generalforsamlingsvedtagelse.

Med venlig hilsen

Carsten Baltzer Rode
Fuldmægtig / Stabiliserings- og Sikkerhedspolitisk Kontor

FN og NATO
Jeg kan kun give John Grønbæk Jakobsen ret i hans bekymring vedrørende DK’s tilgodehavende i dette regi, som vi helt garanteret ikke får en “tilgodeseddel” på. Egentlig burde vi tage vore missioner op til revidering – både i FN og NATO!

Når jeg i denne sammenhæng nævner NATO, så er det, fordi Præsident Trump er efter NATO’s medlemslande om, at indbetale de aftalte 2 procent af BNP, hvor DK’s bidrag kun  andrager 1,17 – så der er et stykke vej op til det aftalte.

Men – hvordan er det så med USA’s bidrag til FN? 

I en artikel i BT, der blev opdateret 

Ifølge FNs egne beregninger skylder USA to milliarder dollar -ca. 17 mia. kr., mens den amerikanske regering instisterer på, at den kun skylder 826 millioner dollar (7 mia. kr.)

Den altovervejende andel af FN’s medlemslande har ikke betalt de bidrag, de skylder FN. Det gælder blandt andet Danmark.

Kun 22 ud af FN’s 192 medlemslande- 11,4 procent – har fuldt ud betalt de bidrag, de skylder verdensorganisationen, oplyser en FN-embedsmand.

Disse 22 lande har betalt alt, hvad de skylder FN i forbindelse med organisationens grundbudget for 2008-2009, fredsbevarende opgaver, internationale tribunaler og renoveringen af FN-hovedkvarteret i New York, siger Angela Kane, FN’s vicegeneralsekretær for administration.

De pågældende lande er Aserbajdsjan, Australia, Canada, Congo, Filippinerne, Finland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, New Zealand, Niger, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Sverige, Sydafrika, Tadsjikistan, Tyskland og Østrig.

Resten af medlemslandene, heriblandt USA – hovedbidragyderen til FN – mangler fortsat at betale alle deres bidrag, siger Kane.

– Organisationens finansielle sundhed er afhængig af, at medlemslandene, herunder de store bidragydere, opfylder deres finansielle forpligtelser til fulde og til tiden, siger hun.

Hun siger, at FN’s medlemslande fortsat skylder i alt 3,1 mia. dollar (knap 15,4 mia. kr.) for budgetåret 2008-2009.

Danmark er blandt de lande, som ikke har betalt.

/ritzau/

 

USA er hovedbidragsyder i FN, men det er altså ikke småpenge USA skylder FN, så i den sammenhæng skulle vi nok hænge USA op på denne mangel, og især når Trump kommer med sit krav vedrørende NATO. 

Erik Krog
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

2 kommentarer til Mail til Statsministeren

  1. John Grønbæk Jakobsen skriver:

    Hej Erik-Hvor er det godt at du tager spørgsmålet op og du sætter det i et fint perspektiv! Det må være underligt for en verdens fredsbevarende organisation, der er underlagt så mange dårlige betalere! Så hvad får vi egentlig ud af medlemsskabet i FN?
    Jeg undrer mig og er uforstående!-Men at FN skylder 800 millioner kroner for de udsendelser Danmark har deltaget er tankevækkende-og særligt hvor der er tale om, at opgive beløbet! Det støder min retsbevidshed. Godt at du har taget det op din blog,så det kommer ud til et bredere publikum. Mange tak…..
    Mange hilsner her fra os i Odder.

  2. Erik Krog skriver:

    Tak for opgaven. For mig var det lidt specielt at skrive om Cypernveteranerne, der havde deres mission under FN, og set op imod, at USA skylder FN så mange penge – og hvor Danmark helt sikkert har penge til gode fra Cypernopgaven, har Trump’s krav om de 2 procent af BNP til NATO en noget hul klang i det spørgsmål

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *