Hvidbog af Uffe Thorndahl om tilslutningsbidrag m.v.

Jeg har modtaget en mail fra Odder, som omhandler en hvidbog vedrørende kloakering og tilslutningsbidrag. Det ser ud til, at landets borgere, som er tilknyttet offentlig kloakeringsanlæg, er taget godt og grundigt ved næsen af kommunerne !

Uffe Thorndahl

Det er det tidligere folketingsmedlem og borgmester i Hørsholm kommune, Uffe Thorndahl,som har skrevet hvidbogen. Selve hvidbogen kan læses på dette link  http://vordingborgpolitikernes-vogter.dk/hvidbog-om-kloakering-og-paligning-af-tilslutningsbidrag-i-magleby-vordingborg-kommune-v-uffe-thorndahl-mon/

Brev til Folketinget

Uffe Thorndahl har herefter skrevet til alle Folketingets medlemmer, for at gøre dem opmærksom på problemet:

Til medlemmerne af Folketingets 
Kommunaludvalg og
Miljøudvalg.
Kære Folketingsmedlemmer.

Vedr.: Omkloakering og påligning af tilslutningsbidrag i Magleby, Vordingborg kommune

Hermed fremsendes den hvidbog som borgere i Vordingborg kommune har udarbejdet om en sag, som konkret er lokal, men som med meget stor sandsynlighed rummer mange principielle elementer, som også har landsdækkende interesse.

Sagen har stor interesse i de lokale medier, og har været under behandling længe. Sagen indgik også i valgkampen op til kommunalvalget d. 19.11.2013.

Jeg begyndte at interessere mig for sagen i februar 2014, da jeg efterhånden fandt, at Vordingborg kommune ikke behandlede borgerne ordentligt.

Sagen handler om borgerne i landsbyen Magleby kan pålignes tilslutningsbidrag i forbindelse med en omkloakering af byen. Borgernes synspunkt er, at de gennem mange år har været tilsluttet en offentlig kloak, og derfor i henhold til betalingslovens § 2 stk.1 ikke skal betale tilslutningsbidrag. Kommunen har den modsatte opfattelse. Kommunen har som myndighed den forpligtelse efter officialprincippet, at få udredt sagen, så der foreligger et fyldigt, retvisende og objektivt grundlag.

Som hvidbogen viser, har Vordingborg kommune ikke opfyldt dette vilkår. Borgerne har derfor selv måtte bruge megen tid på at fremskaffe et retvisende grundlag.

Som folketingsmedlem ville jeg finde, at det var nyttigt at få en beskrivelse af et eksempel fra virkeligheden. En virkelighed, der ofte er meget anderledes end det “skønmaleri” som embedsmænd gerne tegner. Hvidbogen dokumenterer, at Vordingborg kommune meget hyppigt har givet offentligheden informationer, der er direkte urigtige. F.eks. har en ledende kommunal embedsmand udtalt, at der ikke af de tidligere spildevandsplaner fremgik oplysninger om, at Magleby var offentligt kloakeret. 

I kommunens spildevandsplan fra 1977 og gentaget i spildevandsplan 1987 står udtrykkeligt, at Magleby er fælleskloakeret, og at det er kommunen, der ejer kloakanlægget. 

I Storstrøms Amtsråds godkendelse af kommunens spildevandsplan af 14.11.1978 står udtrykkelig som amtsrådets vilkår : at spildevandsanlæggene er offentlige eller overtages som offentlige anlæg, og at kommunen skal tilse og passe anlæggene.

Hvidbogen beskriver også, hvorledes kommunen i det skjulte i slutningen af 1996 uden at orientere borgerne ændrede BBR oplysningen om, at der var :”afløb til offentligt spildevandsanlæg.” til nedsivning eller andet afløb. Ændringen var i fuldstændig modstrid med indholdet af den gældende kommunale spildevandsplan, der klart fastslår, at Magleby er kloakeret, og at kloakanlægget er ejet af kommunen.

Sådan kan en offentlig myndighed i Danmark ikke handle.

BBR-registeret blev indført i Danmark i 1977, men der findes ikke et eneste BBR-skema eller skema i forbindelse med ejendomsoplysninger for boliger i byggesagsmapperne i Magleby i perioden 1977 til slutningen af 1996, altså en periode på 20 år, hvor der statistisk set skulle have været udbudt og solgt omkring 30 ejendomme af landsbyens knap 100 boliger. Dette forhold er i sig selv meget sigende.

Vi har borgerne imellem i kommunen drøftet, om man kunne regne med, at en klage til statsforvaltningen uden, at borgerne havde foretaget det omfattende stykke arbejde som er indeholdt i hvidbogen ville have medført, at statsforvaltningen så af egen drift ville kræve f.eks. spildevandsplanerne forelagt, gennemgået byggesagsarkivet etc.

Skal statsforvaltningen, som jo også er underlagt officialprincippet træffe retvisende beslutninger på et ordentligt og oplyst grundlag, er det selvfølgelig nødvendigt, at statsforvaltningen foretager en selvstændig, ordentlig og kvalificeret sagsbehandling. Men det vil vi gerne høre fra kommunaludvalget, om man som borger kan regne med det.

Jeg skal så i øvrigt understrege, at en ordentlig gennemgang i det, der er tilbage i kommunens arkiv for en enkelt medarbejder højst ville have taget 3 til måske 4 arbejdsdage. Så ville kommunen fuldstændigt have kortlagt alle relevante arkivoplysninger i Maglebysagen. Der er ingen af os, der forstår hvorfor kommunen ikke har gjort det, med mindre kommunen har en anden dagsorden, hvor det ikke handler om at fremskaffe et objektivt og korrekt beslutningsgrundlag.

De berørte borgere er naturligvis både vrede og skuffede over Vordingborg kommune, som borgerne mener har overtrådt alle væsentlige værdier i de statslige og kommunale retningslinier i “God adfærd i det offentlige.” Hvor der indledningsvist fastslås om de grundlæggende værdier og principper for offentlig forvaltning :
” Den offentlige sektor bygger på værdier som åbenhed, demokrati, retssikkerhed, integritet, uvildighed, habilitet og loyalitet. Samtidigt forventes den offentlige sektor at udføre opgaverne smidigt og effektivt og at levere ydelser af høj kvalitet.”

Kommunens borgere kan overhovedet ikke genkende disse værdier i den adfærd Vordingborg kommune har udvist i denne sag.
Bilagene er ikke medsendt, idet de udgør 95 sider, svarende til ca. 50 MB. Men bilagene kan hentes på hjemmesiden : ” vordingborgpolitikernes vogter.”
Med venlig hilsen
Uffe Thorndahl

Jeg (Erik Krog) vil selvfølgelig følge op på sagen her på bloggen

Foto: Fra nettet

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret og tagget , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *