Svar fra Miljøministeriet

Fra et tidligere indlæg kunne læses, at jeg stillede Miljøministeriet følgende spørgsmål:

1. Hvor går grænsen for, at § 27 stk. 3 kommer ind i billedet?

2. Er der nogen form for dokumentation for hvilke stoffer, som kommunerne har givet tilladelse til at kunne udledes?

3. Bliver Miljøministeriet orienteres om kommunernes afgørelse – i hvert enkelt tilfælde – om en beslutning for en sådan udledelse? Eller kan kommunerne uhindret udlede stoffer og spildevand uden Miljøministeriets viden?

4. Gælder der særlige regler, når stoffer og spildevand udledes gennem EU-beskyttede fuglereservater?

5. Er der nogen særlig form for, at borgere kan få aktindsigt i, hvad der ligger til grund for, at en kommune bevilger sig selv denne tilladelse for udledning?
——-

Efter endnu en rykker til Ministeriet, kom der endelig et svar i dag 🙂

Kære Erik Krog

I nedenstående mail har De stillet en række spørsmål om reglerne for adminstration af miljøbeskyttelseslovens § 27.

Jeg kan oplyse om, at der i det omfang, der ikke er fastsat regler, som konkret giver kommunerne kompetance til at træffe afgørelse om udledning af forurenende stoffer, er det Miljøministeren, Naturstyrelsen, der har kompetancen til at træffe afgørelser efter § 27, stk. 3.

Kommunerne har i lovens § 28 fået kompetance til at træffe afgørelse om tilladelse til udledning af spildevand til vand, søer eller havet. Reglerne om afgørelser om udledningstilladelser er specificeret i spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4) og især for så vidt angår tilladelse til udledning af forurenende stoffer af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav (Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, BEK nr. 1022 af 25.8.2010). Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav indeholder bestemmelser om, hvad en udledningstilladelse skal stille af krav, så miljøkvalitetskrav for forurenende stoffer kan overholdes i de vandområder, der udledes til. Alle stoffer, der kan have en økotoksikologisk effekt er omfattet af bekendtgørelsen.

Vedrørende spørgsmålene 1-5 kan jeg give følgende svar:

1) Det afhænger af, om der udledes andet end spildevand indeholdende forurende stoffer.

2) Kommunerne har ikke kompetance til at give tilladelse til udledning efter § 27, stk. 3.

3) Kommunerne skal orientere Naturstyrelsen om meddelte tilladelser, godkendelser eller meddelte påbud vedrørende udledning af forurenende stoffer omfattet af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav jf. bekendtgørelsens § 21

4) Miljøkvalitetskravene i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav er fastsat, så de giver en beskyttelse for alle vandlevende organismer samt for mennesker og andre organismer, der er afhængige af f.eks føde af vandlevende organismer. De giver dermed også en generel beskyttelse for EU-beskyttede fuglereservater.

5) Der gælder de generelle regler om offentlighed i forvaltningen og aktindsigt i sager om udledningstilladelser. Det vil sige, at der kan søges aktindsigt i ansøgninger og tilladelser og herunder i det teknisk faglige grundlag, der ligger til grund for afgørelserne.

Med venlig hilsen

Jens Brøgger Jensen Vandplanlægning og Havmiljø/Water Ressource Planning and Marine Environment
Dir.tel.. (+45) 72 54 49 01
jens@nst.dk

Miljøministeriet / Ministry of the Environment
Naturstyrelsen
Danish Nature Agency
Haraldsgade 53,
DK-2100 Copenhagen Ø,
DENMARK
Tlf.: (+45) 72 54 30 00
www.naturstyrelsen.dk
——

Nu er det spændende, hvad jeg kan anvende disse oplysninger til – for jeg har naturligvis et formål med det 🙂

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret og tagget , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *