e-mail til Miljøministeriet

Den 8. januar 2012 sendte jeg denne e-mail til Miljøministeriet:

Miljøministeriet!

Vedrørende miljøbeskyttelseslovens § 27, kan kommunerne bevilge sig selv tilladelse til, at udlede spildevand og lign. ud i vandløb, søer og hav – som jeg opfatter § 27 i miljøbeskyttelsesloven?

Beskyttelse af overfladevand

§ 27. Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes. Der kan dog efter § 28 gives tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet.

Stk. 2. Stoffer, jf. stk. 1, der er aflejrede i vandløb, søer eller havet, må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse påvirkes, så de kan forurene vandet.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at de stoffer, der er nævnt i stk. 1, i særlige tilfælde kan tilføres vandløb, søer eller havet, samt om, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse herom og om afgrænsningen i havet af den enkelte kommunes kompetence.

Dog må der være en grænse for, hvilke stoffer/forureninger der kan gives tilladelse til, hvor så § 27 stk. 3 så må træde til i disse tilfælde.

Mine spørgsmål er:

1. Hvor går grænsen for, at § 27 stk. 3 kommer ind i billedet?

2. Er der nogen form for dokumentation for hvilke stoffer, som kommunerne har givet tilladelse til at kunne udledes?

3. Bliver Miljøministeriet orienteres om kommunernes afgørelse – i hvert enkelt tilfælde – om en beslutning for en sådan udledelse? Eller kan kommunerne uhindret udlede stoffer og spildevand uden Miljøministeriets viden?

4. Gælder der særlige regler, når stoffer og spildevand udledes gennem EU-beskyttede fuglereservater?

5. Er der nogen særlig form for, at borgere kan få aktindsigt i, hvad der ligger til grund for, at en kommune bevilger sig selv denne tilladelse for udledning?

Idet jeg håber De kan hjælpe mig
Med venlig hilsen
Erik Krog

Da jeg ikke fik tilsendt en bekræftelse for modtagelsen af min e-mail, sendte jeg, den 12. januar, endnu en e-mail – nu direkte til Miljøministeren:

Kære Ida Auken!

Søndag aften sendte jeg en e-mail til Miljøministeriet, og regnede med, at få en bekræftelse på min skrivelse indenfor et par dage, men indtil nu, har jeg endnu ikke hørt fra Ministeriet.Jeg har videresendt min omtalte skrivelse til Dem, sammen med denne e-mail.

Idet jeg håber at høre fra Dem
Med venlig hilsen
Erik Krog

Svaret fra miljøministeriet kom den 16. januar på e-mail:

Kære Erik Krog,

Miljøministeriet har modtaget din henvendelse til miljøminister Ida Auken. Ministeriet bestræber sig på at besvare henvendelser inden for 30 dage.

Med venlig hilsen
Charlotta Amalia Wallensten
Fuldmægtig

Her den 19. februar har jeg endnu ikke fået svar på mine spørgsmål – så derfor har jeg i dag sendt Miljøministeriet en rykker med følgende ordlyd:

Miljøministeriet!

Vedrørende min henvendelse af den 8. januar 2012, samt Deres svar, på min reminder til Dem, af den 12. januar 2012, burde jeg efterhånden kunne forvente et svar på henvendelsen, da De skriver, at Ministeriet bestræber sig på at besvare henvendelser inden for 30 dage.

Med venlig hilsen
Erik Krog

Jeg må konstatere, at vort Miljøministerium sikkert ikke er verdens hurtigste ministerium. Når jeg engang får et svar, vil jeg selvfølgelig oplyse om det på bloggen!

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret og tagget , , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *